חומרים נלווים Bandi

$15.00
$15.00
אורך: 129 מ"מ (להב עגול 8X15 מ"מ, להב מרובע 6.5X17 מ"מ) / משקל: 18 גרם
$73.50
ג׳ל בנייה 30 גרם.
$29.10
$29.10
$29.10
$29.10
$29.10
$15.00
$29.10
$29.10
$29.10
$44.00
500 מ״ל
$25.00
$29.10
$23.20
$15.00
$15.00
$73.50
$29.10
$29.10
$29.10
$29.10
$29.10
$15.00
$29.10
$29.10
$29.10
$44.00
$25.00
$29.10
$23.20
Spinner